Ramża

O Funduszu
Statut Fundacji

Fundusz Lokalny Ramża

Misją Funduszu Lokalnego „RAMŻA” jest poprawa jakości życia społeczności Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny i przyległych do niej obszarów poprzez:

  • pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
  • wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
  • inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny „RAMŻA” jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

Rada Fundacji

Romuald Stencel – przewodniczący
Marek Profaska– zastępca przewodniczącego

Wiesław Janiszewski-członek
Jan Królak -członek

Dane Rejestrowe

Fundusz Lokalny Ramża

Adres:
ul. Pl. Matejki 1a
44-238 Czerwionka-Leszczyny

KRS 0000103086

Statut Fundacji

Link do statusu w formie PDF:

Numer konta:

Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy O/Czerwionka

68 8454 1095 2003 0025 2539 0001